top of page
Tehnikas noma saules parka izveidei

KĀ IEGŪT VALSTS PABALSTU SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANAI

Updated: Jan 19

Kādi pabalsti pieejami? Kā tos iegūt?


Valsts sniegtam saules paneļa uzstādīšanas grantam var pieteikties privātmāju īpašnieki, kuru ģimenē ir vismaz viens bērns vai vēl gaidāms bērns.ALTUM atbalsta iespējas saules paneļu uzstādīšanai

NEPIECIEŠAMĀS MĀJAS ATBILSTĪBAS

Svarīgi ir pārliecināties, ka māja ir nodota ekspluatācijā. Tai jāatbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei un dzīvojamā ēkā netiek veiktas saimnieciskās darbības, nav reģistrēti uzņēmumi un telpas netiek izīrētas. Ja ēkā tomēr ir reģistrēta saimnieciskā darbība, bet telpās tā netiek veikta, tad atbalstu var saņemt, ja atbalsta pieteikumā norādītā mājas adrese nav saimnieciskās darbības veikšanas adrese; pieteikumā norādītajā mājas adresē atrodas vairākas ēkas, un saimnieciskā darbība norisinās citā ēkā; saimnieciskā darbība norisinās ārpus pašas ēkas, kā piemēram, lauksaimniecības vai lopkopības darbi.


ATBALSTA PIETEIKUMS


altum logo

Nākamais solis ir iesniegt pieteikumu Altum mājaslapā. Atbilstību granta saņemšanai izskata rindas kārtībā.

Atbalstu saņem pēc saules paneļu uzstādīšanas, ja uzstādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda ir līdz 11,1 kW. Tie var būt ar vai bez pieslēgumu kopējam elektroapgādes tīklam.

Paredzētais budžets saules paneļu atbalstam ir 3,27 miljonu eiro apmērā. Granta izsniegšana turpināsies līdz beigsies atbalsta programmai piešķirtais finansējums.KĀDI DOKUMENTI IR NEPIECIEŠAMI

Portālā mans.altum.lv ir jāiesniedz šāda informācija:

  • apliecinājumu par pieslēguma tehniskajiem parametriem;

  • apliecinājumu par pēdējo 12 mēnešu elektroenerģijas patēriņu;

  • piedāvājums no izvēlētajiem saules paneļu tirgotājiem, kur tiek norādīta saules paneļu jauda un vidējais elektroenerģijas apjoms, kas tiktu ģenerēts gada posmā;

  • atbilde no elektroenerģijas sistēmas operatora par saules paneļu iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves, vai, otrā gadījumā, norādītas tehniskās prasības elektrotīkla pārbūvei, lai varētu pieslēgt mikroģenerācijas elektroenerģijas iekārtas.

Kopā ar šiem dokumentiem, ir arī jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija, izdruka par bērna deklarēto adresi, kurai ir jābūt vienādai ar pieteikuma iesniedzēja adresi, apliecinājums, ka bērns atrodas atbalsta pieteicēja apgādībā.

Ja gadījumā īpašums pieder vairākām personām, tad ir jāiesniedz visu kopīpašnieku piekrišana. Gadījumā, ja mājā ir reģistrēts uzņēmums, tad būs nepieciešams iesniegt apliecinājumu, ka saimnieciskā darbība mājas telpās netiek veikta.

Altum izskatīs pieteikumu 20 darba dienu laikā. Ja informācija nebūs pilnīga, tad 10 dienu laikā būs iespēja to papildināt.


Comments


bottom of page